Kurts Billack & Karosseri
0300-103 12
Kontakt

Arkiv kategori: Nyheter

Nu utför vi även strålkastarrenovering

Strålkastarna på en bil kan med åren bli matta och förmågan att släppa igenom ljus kan försämras. Den förmågan kan försämras så mycket att du får en 2:a på din besiktning. Vi släcker dina 2:or på lyktorna och får dem som nya.

Media: Nyheter | Kommentering avstängd